Mir kachen fir Iech

SORRY dat mir dëst Joer jo net liwweren konnten.

Mir soen all deenen en decken MERCI déi eis trotzdeem mat engem Don ënnerstëtzt hunn.